Lesaanbod

Steeds meer dringt het besef door dat onderwijs maatwerk is. Elk kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze en in zijn/haar eigen tempo. Wat voor het reguliere onderwijs geldt, geldt ook voor het schaak onderwijs: lessen op maat.

Uitgangspunt voor alle lessen is de Stappenmethode van Brunia en Van Wijgerden: http://www.stappenmethode.nl/nl/.
Dit is een beproefde methode met internationaal aanzien die door de meeste schaakclubs wordt gebruikt. Er wordt gewerkt   met werkboeken waarin uitleg wordt gegeven en vele oefeningen worden aangeboden. Lesmateriaal is niet in de prijs inbegrepen en is verkrijgbaar via bovenstaande site, de KNSB of via Schaak Talent Ontwikkeling Flevoland (tegen kostprijs).

Er wordt les gegeven in Stap 1 t/m 3. Aan het einde van een stap kan een officieel diploma van de KNSB worden behaald.

Maar er moet natuurlijk ook gespeeld worden. Daarom is er in elke les tijd voor een partijtje schaak en wordt er een interne competitie gespeeld. Ook bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk deel te nemen aan toernooien.

Er wordt les gegeven in groepen van 10-12 kinderen of individueel. De samenstelling van de groepen gaat op leeftijdscategorie (6-8 jaar of 9 jaar en ouder). Soms moet rekening worden gehouden met niveau verschillen.

Veiligheid is buitengewoon belangrijk. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is daarom beschikbaar.

De lessen starten weer op vrijdag 15 september 2023 om 15:45 in Het Baken Trinitas, lokaal B07. Zie “Nieuws” voor meer informatie.